کارکنان - مشاهده مشخصات

رسول صالحی
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی - رسول صالحی/ مدیریت روابط عمومی دبیرخانه نظام پیشنهادات - رئیس کمیته نظام پیشنهادات آبفا خوزستان

کارشناسی

لیسانس معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق(ع)


1. تهیه کننده برنامه زنده (گفتگوی سیاسی) در شبکه بین المللی خبر.83-1382
2. تهیه کننده مجموعه برنامه (سازمان های بین المللی) در شبکه بین المللی خبر.84-1383
3. تهیه کننده مجموعه برنامه (شایعه) در شبکه بین المللی خبر.84-1383
4. خبرنگار صدا و سیمای مرکز خوزستان 86-1384
5. مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان 88-1386
6. مدیر روابط عمومی و اموربین الملل استانداری خوزستان 91-1388
7. مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی در خوزستان.1390
8. عضو ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ادارات استان خوزستان.89
9. مدیر حوزه مدیریت و رئیس دفتر هیئت مدیره شرکت آبفا خوزستان 1391 تا 1393
10. مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا خوزستان از 1393 تا کنون.
11. عضو شورای فرهنگی شرکت آبفا خوزستان (هم اکنون)
12. عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم (هم اکنون)
13. رئیس کارگروه طرح تکریم آبفا خوزستان (هم اکنون)
14. رئیس کارگروه نظام پیشنهادات شرکت آبفا خوزستان (هم اکنون)

3

ارسال ایمیل

ارسال پیام به رسول صالحی