فهرست اخبار

عملیات اصلاح انشعابات خانگی شهر چمگلک آغاز شد
آب مدیر آب و فاضلاب منطقه اندیمشک گفت: عملیات اصلاح انشعابات خانگی شبکه توزیع آب بخشی از شهر چمگلک آغاز شده است. ادامه خبر
۱۳۹۸/۰۸/۱۳
خط انتقال ٤٠٠ میلی متری بلیتی تعویض شد
آب مدیر اداره آب و فاضلاب شوشترگفت: خط انتقال آب فولادی ٤٠٠ میلی متری در منطقه بلیتی شوشتر به طول ١٠٠ متر تعویض شد. ادامه خبر
۱۳۹۸/۰۸/۱۳